Biết trước tương lai, số mệnh dựa vào Thập cách

Đăng bởi: Thanh Long

1. Thương quan cách

Lời khẩu quyết: “Thương quan ngạo vặt, đa tài đa nghệ” (Người cách cục Thương quan cao ngạo, nhiều tài nghệ).
Người có Bát tự thuộc “Thương quan cách” rất cao ngạo, có tài nghệ xuất chúng, không dễ khâm phục người khác, thích hợp phát triển theo ngành nghệ thuật. Nếu đi theo ngành nghề diễn xuất (diễn viên) rất thuận lợi.

2. Chính tài cách

Lời khẩu quyết: “Chính tài thành thật, hành sự kiệm ước” (Người cách cục Chính tài là người thành thật, làm việc biết kiềm chế).
Người có Bát tự thuộc “Chính tài cách” thành thật, thích rõ ràng cụ thể, không thích lừa lọc, gian trá trong cuộc sống, không thích xa hoa, sử dụng tiền bạc biết tính toán.

3. Thiên tài cách

Lời khẩu quyết: “Thiên tài khẳng khái, hữu tình nhưng đa trá” (Người cách cụ Thiên tài khẳng khái, giàu tình cảm nhưng gian trá).
Người có Bát tự thuộc “Thiên tài cách” có cá tính khẳng khái, không so đo tính toán , tuy giàu tình cảm nhưng gian trá, biết tùy cơ ứng biến nhưng có phần giảo hoạt, tránh né.

4. Thất sát cách

Lời khẩu quyết: “Thất Sát hiếu đầu, phu nhược khi cường” (Người cách cục Thất Sát hoài phóng, giúp kẻ yếu, ghét kẻ mạnh).
Người có Bát tự thuộc “Thất Sát cách” dũng cảm, không sợ cường quyền, khi gặp việt gai mắt, quyết đứng ra tranh đấu tới cùng mà không sợ quyền thế lấn áp.

5. Chính quan cách

Lời khẩu quyết: “Chính quan hiên ngang, chính trực bất câu” (Người cách cục Chính quan có tính tình hiên ngang, chính trực, không câu nệ).
Người có Bát tự thuộc “Chính quan cách” hành sự quang minh lỗi lạc, theo khuôn phép, phục tùng lệnh cấp trên, là công chức tốt, cũng là một công dân gương mẫu, hoàn thành tốt nghĩa vụ.

6. Thiên ấn cách

Lời khẩu quyết: “Thiên ấn sử tâm cơ, thủy cần chung đọa” (Người có mệnh thuộc cách cục Thiên ấn nhiều mưu kế nhưng đầu voi đuôi chuột).
Người có Bát tự thuộc “Thiên ấn cách” bản chất có nhiều mưu kế, sáng kiến, có thể phát huy rất tốt sở trường, đáng tiếc là làm việc không có ý chí bền bỉ, đầu voi đuôi chuột, trước siêng sau lười.

7. Kiếp tài cách

Lời khẩu quyết: “Kiếp tài Dương nhẫn khắc bạc, vô tử huệ chi tâm” (Người thuộc cách cục Kiếp tài Dương Nhẫn thường quá quắt, ít có lòng nhân hậu).
Người có Bát tự thuộc “Kiếp tài cách” đối nhân xử thế có phần quá quắt, ích kỷ, thường chỉ suy tính riêng cho bản thân, ít quan tâm tới người khác, những việc có lợi cho mình thì làm được bằng mọi cách, ít quan tâm tới tổn hại cho người khác.

8. Thực thần cách

Lời khẩu quyết: “Thực thần thiện phạn thực, thể hậu nhi hiếu âu ca” (Người Thực thần cách sành ăn, cơ thể mập mạp, thích ca hát).
Người có Bát tự thuộc “Thực thần cách” thích ăn uống và cũng chú trọng chất lượng món ăn, đồng thời lại thích ca hát để giải tỏa tâm sự. Phần lớn người thuộc cách này có thân hình chắc khỏe, dù còn trẻ cũng dễ phát phì.

9. Chính ấn cách

Lời khẩu quyết: “Chính Ân tri huệ, phong thân từ tâm” (Người mang cách cục Chính ấn thông mình, giàu có và nhân hậu).
Người có Bát tự thuộc “Chính ấn cách” bản tính thông minh, tâm địa nhân hậu, giàu tình cảm, thích giúp đỡ người khác, thích giao kết bạn bè, nhân duyên cũng tốt.

10. Tỉ kiên cách

Lời khẩu quyết: “Tỉ kiên cách bình hòa, hành sự cố kỷ bất tổn tha nhân” (Người có cách cục Tỉ kiên hòa nhã, làm việc gì cũng vì mình vì người).
Người có Bát tự thuộc “Tỉ kiên cách” có tính nhã nhặn, không quá khích, xử sự vì mình nhưng cũng vì người khác, lo cho bản thân nhưng đồng thời không quên suy nghĩ cho người khác, không bao giờ làm việc hại người lợi mình.

ST

Bài viết cùng chuyên mục