LichNgayAm.Vn

16 CHỦ NHẬT
Người ta không thể cưỡi lên lưng bạn nếu lưng bạn không cong. Martin Luther King Jr.
icon con giap Hoi 11

Ngày hắc đạo

Năm Giáp Thìn

Tháng Canh Ngọ

Ngày Tân Hợi

10 : 3 : 14

Giờ Quý Tị

Tiết khí: Mang chủng

THÁNG NĂM

Giờ Hoàng Đạo

Kỷ Sửu (1h-3h)

Nhâm Thìn (7h-9h)

Giáp Ngọ (11h-13h)

Ất Mùi (13h-15h)

Mậu Tuất (19h-21h)

Kỷ Hợi (21h-23h)

LỊCH VẠN NIÊN NĂM 2024

Xem
Tháng 6 năm 2024
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
1 25/4
2 26
3 27
4 28
5 29
6 1/5
7 2
8 3
9 4
10 5
11 6
12 7
13 8
14 9
15 10
16 11
17 12
18 13
19 14
20 15
21 16
22 17
23 18
24 19
25 20
26 21
27 22
28 23
29 24
30 25
Hoàng đạo Hắc đạo