LichNgayAm.Vn

28 THỨ TƯ
Càng khó khăn, càng vinh quang. Marcus Tullius Cicero
icon con giap Tuat 19

Ngày bình thường

Năm Giáp Thìn

Tháng Bính Dần

Ngày Nhâm Tuất

10 : 1 : 18

Giờ Ất Tị

Tiết khí: Vũ Thủy

THÁNG MỘT

Giờ Hoàng Đạo

Nhâm Dần (3h-5h)

Giáp Thìn (7h-9h)

Ất Tị (9h-11h)

Mậu Thân (15h-17h)

Kỷ Dậu (17h-19h)

Tân Hợi (21h-23h)

LỊCH VẠN NIÊN NĂM 2024

Xem
Tháng 2 năm 2024
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
1 22/12
2 23
3 24
4 25
5 26
6 27
7 28
8 29
9 30
10 1/1
11 2
12 3
13 4
14 5
15 6
16 7
17 8
18 9
19 10
20 11
21 12
22 13
23 14
24 15
25 16
26 17
27 18
28 19
29 20
Hoàng đạo Hắc đạo