LichNgayAm.Vn

30 THỨ NĂM
Cách để bắt đầu là ngừng nói và bắt tay vào việc. Walt Disney
icon con giap Thin 18

Ngày bình thường

Năm Quý Mão

Tháng Quý Hợi

Ngày Nhâm Thìn

18 : 18 : 24

Giờ Kỷ Dậu

Tiết khí: Tiểu tuyết

THÁNG MƯỜI

Giờ Hoàng Đạo

Nhâm Dần (3h-5h)

Giáp Thìn (7h-9h)

Ất Tị (9h-11h)

Mậu Thân (15h-17h)

Kỷ Dậu (17h-19h)

Tân Hợi (21h-23h)

LỊCH VẠN NIÊN NĂM 2023

Xem
Tháng 11 năm 2023
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
1 18/9
2 19
3 20
4 21
5 22
6 23
7 24
8 25
9 26
10 27
11 28
12 29
13 1/10
14 2
15 3
16 4
17 5
18 6
19 7
20 8
21 9
22 10
23 11
24 12
25 13
26 14
27 15
28 16
29 17
30 18
Hoàng đạo Hắc đạo