Xem tử vi trọn đời theo ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh dương lịch để xem

Đổi ngày sinh âm lịch sang dương lịch

XEM LÁ SỐ TỬ VI

Dưới đây là bảng Tra cứu tử vi trọn đời theo từng tuổi Lục thập hoa giáp chi tiết theo năm sinh để luận đoán các mặt: Tài lộc, Sự nghiệp, Tình duyên, Gia đạo, Sức khỏe....

Năm Nam mạng Nữ mạng
1924, 1984, 2044 Giáp Tý Giáp Tý
1925, 1985, 2045 Ất Sửu Ất Sửu
1926, 1986, 2046 Bính Dần Bính Dần
1927, 1987, 2047 Đinh Mão Đinh Mão
1928, 1988, 2048 Mậu Thìn Mậu Thìn
1929, 1989, 2049 Kỷ Tị Kỷ Tị
1930, 1990, 2050 Canh Ngọ Canh Ngọ
1931, 1991 Tân Mùi Tân Mùi
1932, 1992 Nhâm Thân Nhâm Thân
1933, 1993 Quý Dậu Quý Dậu
1934, 1994 Giáp Tuất Giáp Tuất
1935, 1995 Ất Hợi Ất Hợi
1936, 1996 Bính Tý Bính Tý
1937, 1997 Đinh Sửu Đinh Sửu
1938, 1998 Mậu Dần Mậu Dần
1939, 1999 Kỷ Mão Kỷ Mão
1940, 2000 Canh Thìn Canh Thìn
1941, 2001 Tân Tị Tân Tị
1942, 2002 Nhâm Ngọ Nhâm Ngọ
1943, 2003 Quý Mùi Quý Mùi
1944, 2004 Giáp Thân Giáp Thân
1945, 2005 Ất Dậu Ất Dậu
1946, 2006 Bính Tuất Bính Tuất
1947, 2007 Đinh Hợi Đinh Hợi
1948, 2008 Mậu Tý Mậu Tý
1949, 2009 Kỷ Sửu Kỷ Sửu
1950, 2010 Canh Dần Canh Dần
1951, 2011 Tân Mão Tân Mão
1952, 2012 Nhâm Thìn Nhâm Thìn
1953, 2013 Quý Tị Quý Tị
1954, 2014 Giáp Ngọ Giáp Ngọ
1955, 2015 Ất Mùi Ất Mùi
1956, 2016 Bính Thân Bính Thân
1957, 2017 Đinh Dậu Đinh Dậu
1958, 2018 Mậu Tuất Mậu Tuất
1959, 2019 Kỷ Hợi Kỷ Hợi
1900, 1960, 2020 Canh Tý Canh Tý
1901, 1961, 2021 Tân Sửu Tân Sửu
1902, 1962, 2022 Nhâm Dần Nhâm Dần
1903, 1963, 2023 Quý Mão Quý Mão
1904, 1964, 2024 Giáp Thìn Giáp Thìn
1905, 1965, 2025 Ất Tị Ất Tị
1906, 1966, 2026 Bính Ngọ Bính Ngọ
1907, 1967, 2027 Đinh Mùi Đinh Mùi
1908, 1968, 2028 Mậu Thân Mậu Thân
1909, 1969, 2029 Kỷ Dậu Kỷ Dậu
1910, 1970, 2030 Canh Tuất Canh Tuất
1911, 1971, 2031 Tân Hợi Tân Hợi
1912, 1972, 2032 Nhâm Tý Nhâm Tý
1913, 1973, 2033 Quý Sửu Quý Sửu
1914, 1974, 2034 Giáp Dần Giáp Dần
1915, 1975, 2035 Ất Mão Ất Mão
1916, 1976, 2036 Bính Thìn Bính Thìn
1917, 1977, 2037 Đinh Tị Đinh Tị
1918, 1978, 2038 Mậu Ngọ Mậu Ngọ
1919, 1979, 2039 Kỷ Mùi Kỷ Mùi
1920, 1980, 2040 Canh Thân Canh Thân
1921, 1981, 2041 Tân Dậu Tân Dậu
1922, 1982, 2042 Nhâm Tuất Nhâm Tuất
1923, 1983, 2043 Quý Hợi Quý Hợi

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại