Xem ngày tốt xuất hành tháng 3 năm 2024 âm lịch

TỔNG QUAN VỀ PHÉP XEM NGÀY TỐT XẤU QUA NHỊ THẬP BÁT TÚ

Nhị Thập Bát Tú chính là 28 ngôi sao có thật nằm trên bầu trời thuộc Thái Dương hệ, nằm ở gần đường Hoàng Đạo. Nhị Thập Bát Tú phân bố đều ở bốn hướng trên bầu trời. Mỗi hướng có một chòm sao, mỗi chòm sao có bảy ngôi sao.

  • Phương Đông là chòm sao Thanh Long, trong chòm sao này có 7 sao: sao Giác, sao Cang, sao Đê, sao Phòng, sao Tâm, sao Vĩ, sao Cơ.
  • Phương Bắc là chòm sao Huyền Vũ, trong chòm sao này có 7 sao: sao Đẩu, sao Ngưu, sao Nữ, sao Hư, sao Nguy, sao Thất, sao Bích
  • Phương Tây là chòm sao Bạch Hổ, trong chòm sao này có 7 sao: sao Khuê, sao Lâu, sao Vị, sao Mão, sao Tất, sao Chuỷ, sao Sâm.
  • Phương Nam là chòm sao Chu Tước, trong chòm sao này có 7 sao: sao Tỉnh, sao Quỷ, sao Liễu, sao Tinh, sao Trương, sao Dực, sao Chẩn.

Các sao trong Nhị Thập Bát Tú cứ luân phiên theo thứ tự, mỗi sao chủ trị 1 năm, 1 tháng, 1 ngày. Ở đây chúng ta chỉ tính Lực ảnh hưởng của các sao Nhị Thập Bát Tú ở ngày mà thôi. Các sao này có chia thành Cát Tinh (tốt nhiều, hay toàn tốt), Bình Tinh (có việc tốt, có việc xấu), Hung Tinh (xấu nhiều, hay toàn xấu). Do đó chúng ta có thể xem ngày nào thuộc sao nào để noi theo việc hạp của Sao mà làm việc cho được tốt, hay biết việc kỵ của Sao mà kiêng cữ để tránh điều hung hại.

NHỮNG NGÀY TỐT CHO VIỆC XUẤT HÀNH TRONG THÁNG 3 NĂM 2024 XEM THEO NHỊ THẬP BÁT TÚ

Dương lịch
9 Tháng 4
Âm lịch
1 Tháng 3

Ngày Quý Mão, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn

Ngày hắc đạo

Thứ ba: Ngày 09 Tháng 04 Năm 2024 (01/03/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Kim Bạch Kim (Vàng pha bạc)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

- Xung tháng: Canh Tuất, Bính Tuất

Sao:

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, khai trương, trổ cửa

Việc kiêng làm: đóng giường, đi thuyền, đóng giường

Xem chi tiết
Dương lịch
10 Tháng 4
Âm lịch
2 Tháng 3

Ngày Giáp Thìn, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn

Ngày hoàng đạo

Thứ tư: Ngày 10 Tháng 04 Năm 2024 (02/03/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn

- Xung tháng: Canh Tuất, Bính Tuất

Sao:

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, khai trương, trổ cửa

Việc kiêng làm: đóng giường, đi thuyền, đóng giường

Xem chi tiết
Dương lịch
11 Tháng 4
Âm lịch
3 Tháng 3

Ngày Ất Tị, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn

Ngày hoàng đạo

Thứ năm: Ngày 11 Tháng 04 Năm 2024 (03/03/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tị

- Xung tháng: Canh Tuất, Bính Tuất

Sao:Đẩu

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, trổ cửa, làm thủy lợi

Việc kiêng làm: đi thuyền

Xem chi tiết
Dương lịch
12 Tháng 4
Âm lịch
4 Tháng 3

Ngày Bính Ngọ, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn

Ngày bình thường

Thứ sáu: Ngày 12 Tháng 04 Năm 2024 (04/03/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Thiên Hà Thủy (Nước trên trời)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Mậu Tý, Canh Tý

- Xung tháng: Canh Tuất, Bính Tuất

Sao:Ngưu

Việc nên làm: đi thuyền

Việc kiêng làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, khai trương, trổ cửa

Ngoại lệ: Sao Ngưu nhằm ngày Ngọ thì tốt mọi việc

Xem chi tiết
Dương lịch
16 Tháng 4
Âm lịch
8 Tháng 3

Ngày Canh Tuất, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn

Ngày hắc đạo

Thứ ba: Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024 (08/03/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất

- Xung tháng: Canh Tuất, Bính Tuất

Sao:Thất

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, đi thuyền, trổ cửa, làm thủy lợi

Việc kiêng làm: Tốt mọi việc, không kiêng việc gì cả.

Xem chi tiết
Dương lịch
17 Tháng 4
Âm lịch
9 Tháng 3

Ngày Tân Hợi, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn

Ngày hoàng đạo

Thứ tư: Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024 (09/03/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Ất Tị, Kỷ Tị, Ất Hợi

- Xung tháng: Canh Tuất, Bính Tuất

Sao:Bích

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, đi thuyền, khai trương, trổ cửa, làm thủy lợi

Việc kiêng làm: Tốt mọi việc, không kiêng việc gì cả.

Ngoại lệ: Sao Bích nhằm ngày Hợi thì xấu mọi việc

Xem chi tiết
Dương lịch
19 Tháng 4
Âm lịch
11 Tháng 3

Ngày Quý Sửu, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn

Ngày hắc đạo

Thứ sáu: Ngày 19 Tháng 04 Năm 2024 (11/03/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tị

- Xung tháng: Canh Tuất, Bính Tuất

Sao:Lâu

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, khai trương, trổ cửa, làm thủy lợi, đóng giường

Việc kiêng làm: đi thuyền

Xem chi tiết
Dương lịch
22 Tháng 4
Âm lịch
14 Tháng 3

Ngày Bính Thìn, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn

Ngày hoàng đạo

Thứ hai: Ngày 22 Tháng 04 Năm 2024 (14/03/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Sa Trung Thổ (Đất pha cát)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn, Nhâm Tý

- Xung tháng: Canh Tuất, Bính Tuất

Sao:Tất

Việc nên làm: khởi công, mai táng, cưới hỏi, khai trương, xuất hành, trổ cửa, làm thủy lợi

Việc kiêng làm: đi thuyền

Xem chi tiết
Dương lịch
25 Tháng 4
Âm lịch
17 Tháng 3

Ngày Kỷ Mùi, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn

Ngày hắc đạo

Thứ năm: Ngày 25 Tháng 04 Năm 2024 (17/03/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Đinh Sửu, Ất Sửu

- Xung tháng: Canh Tuất, Bính Tuất

Sao:Tỉnh

Việc nên làm: khởi công, trổ cửa, làm thủy lợi, xuất hành, nhậm chức

Việc kiêng làm: mai táng, xây cất mộ phần, đóng thọ đường

Xem chi tiết
Dương lịch
29 Tháng 4
Âm lịch
21 Tháng 3

Ngày Quý Hợi, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn

Ngày hoàng đạo

Thứ hai: Ngày 29 Tháng 04 Năm 2024 (21/03/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Đinh Tị, Ất Tị, Đinh Mão, Đinh Dậu

- Xung tháng: Canh Tuất, Bính Tuất

Sao:Trương

Việc nên làm: khởi công, trổ cửa, cưới hỏi, mai táng, làm thủy lợi

Việc kiêng làm: làm hoặc sửa thuyền, hạ thủy thuyền

Ngoại lệ: Sao Trương nhằm ngày Hợi thì tốt mọi việc

Xem chi tiết
Dương lịch
2 Tháng 5
Âm lịch
24 Tháng 3

Ngày Bính Dần, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn

Ngày bình thường

Thứ năm: Ngày 02 Tháng 05 Năm 2024 (24/03/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn

- Xung tháng: Canh Tuất, Bính Tuất

Sao:Giác

Việc nên làm: thi cử, sinh con, tế tự, cưới hỏi

Việc kiêng làm: mai táng, xây cất mộ phần

Ngoại lệ: Sao Giác nhằm ngày Dần thì tốt mọi việc

Xem chi tiết
Dương lịch
5 Tháng 5
Âm lịch
27 Tháng 3

Ngày Kỷ Tị, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn

Ngày hoàng đạo

Chủ nhật: Ngày 05 Tháng 05 Năm 2024 (27/03/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Tân Hợi, Đinh Hợi

- Xung tháng: Canh Tuất, Bính Tuất

Sao:Phòng

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi

Việc kiêng làm: Tốt mọi việc, không kiêng việc gì cả.

Xem chi tiết
Dương lịch
7 Tháng 5
Âm lịch
29 Tháng 3

Ngày Tân Mùi, Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn

Ngày hắc đạo

Thứ ba: Ngày 07 Tháng 05 Năm 2024 (29/03/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão

- Xung tháng: Canh Tuất, Bính Tuất

Sao:

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, khai trương, trổ cửa

Việc kiêng làm: đóng giường, đi thuyền, đóng giường

Xem chi tiết

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại