Xin Xăm Quan Thánh Đế Quân

Quan Thánh Đế Quân

Quan Thánh Đế Quân
Lư hương

Đức năng thắng số
Hữu cầu tất ứng
Thành tâm xin một quẻ

Xin Xăm

Quan Thánh Đế Quân là ai?

Theo quan niệm xưa, Quan Thánh Đế Quân nguyên linh vốn là một vị Long Thần sở hữu quyền năng tuyệt đỉnh từ Thượng Cổ. Vì nguyện cứu độ chúng sinh thoát khỏi cảnh lầm than, chiến tranh liên miên mà Người đã chuyển sinh nhập trần thành một vị võ tướng tên Quan Vũ dưới thời Tam Quốc tranh hùng ở Trung Hoa vào khoảng 2000 năm trước.

Quan Thánh Đế Quân có tự là Trương Sinh, tên thật là Quan Vũ sau đổi thành Quan Vân Trường, ông sinh vào khoảng năm 160 – 162 tại Hà Đông nay là Vận Hành, Sơn Tây Trung Quốc. Ông là vị tướng đứng đầu trong Ngũ Hổ Tướng của nước Thục bao gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Triệu Vân và Hoàng Trung. Ông cũng là người đóng góp công sức rất lớn trong việc giúp Lưu Bị thành lập nhà Thục Hán.

Xin xăm Quan Thánh Đế Quân là gì?

Xin xăm Quan Thánh Đế Quân là phương pháp gieo quẻ xin lộc Thánh nhằm cầu lộc, cầu tài, cầu bình an cho bản thân và gia đình. Xăm Quan Thánh Đế Quân có 100 quẻ, mỗi quẻ đều tương ứng với sự việc, và vận mệnh xảy ra trong tương lai sắp tới. Phương pháp này có thể xem được vận mệnh, công danh sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe cho mình trong 1 năm. Từ đó, cho ta những lời khuyên, giúp cho tâm ta an yên hơn.

Những lưu ý khi gieo quẻ Quan Thánh Đế Quân

Gieo quẻ Quan Thánh Đế Quân muốn linh ứng, bạn cần thành tâm.

Trước khi gieo quẻ quý bạn cần rửa tay sạch sẽ, sửa sang trang phục, tĩnh tâm, một lòng thành tâm, chắp tay cầu khấn.

Chúng ta chỉ nên gieo quẻ 1 lần duy nhất trong ngày, lạm dụng quá không có ứng nghiệm.

Danh sách các quẻ xăm Quan Thánh Đế Quân

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại