Chồng Ất Hợi (1995) và vợ Bính Tý (1996) sinh con năm 2023 có hợp không ?

Việc Xem tuổi sinh con hợp với niên mệnh, bản mệnh của cha mẹ là một bước kê đệm mang đến nhiều điều thành công, thuận lợi cho cuộc đời của con sau này. Bởi vậy các bậc làm cha làm mẹ thường rất đắn đo trong việc chọn năm sinh con, gửi gắm biết bao mong muốn về một tương lai tốt đẹp cho con.

Bên dưới là công cụ xem tuổi sinh con - lựa chọn năm sinh con hợp với vận mệnh của cha mẹ, hợp với phong thủy. Nếu bạn đang phân vân trong việc lựa chọn năm sinh bé, xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin để có thể tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác nhất.

Nhập ngày sinh dương lịch tuổi vợ và chồng để xem

Đổi ngày sinh âm lịch sang dương lịch

Tuổi chồng
Tuổi vợ
XEM KẾT QUẢ

KẾT QUẢ

+ Chồng Ất Hợi (1995) và Vợ Bính Tý (1996) sinh con năm 2023 (Quý Mão)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Ất - Quý: Bình Hợi - Mão: Tam hợp Hỏa - Kim: Tương khắc Khôn - Tốn: Ngũ quỷ Thổ - Mộc: Tương khắc 3
Mẹ Bính - Quý: Bình Tý - Mão: Tam hình Thủy - Kim: Tương Sinh Khôn - Tốn: Ngũ quỷ Thổ - Mộc: Tương khắc 3

Kết luận: Tổng 3/10 điểm: Chồng tuổi Ất Hợi (1995) và Vợ tuổi Bính Tý (1996) sinh con trai năm 2023 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Ất - Quý: Bình Hợi - Mão: Tam hợp Hỏa - Kim: Tương khắc Khôn - Khôn: Phục vị Thổ - Thổ: Bình 6
Mẹ Bính - Quý: Bình Tý - Mão: Tam hình Thủy - Kim: Tương Sinh Khôn - Khôn: Phục vị Thổ - Thổ: Bình 6

Kết luận: Tổng 6/10 điểm: Chồng tuổi Ất Hợi (1995) và Vợ tuổi Bính Tý (1996) sinh con gái năm 2023 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Ất Hợi (1995) và Vợ Bính Tý (1996) sinh con năm 2024 (Giáp Thìn)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Ất - Giáp: Bình Hợi - Thìn: Bình Hỏa - Hỏa: Bình Khôn - Chấn: Họa hại Thổ - Mộc: Tương khắc 3
Mẹ Bính - Giáp: Bình Tý - Thìn: Tam hợp Thủy - Hỏa: Tương khắc Khôn - Chấn: Họa hại Thổ - Mộc: Tương khắc 3

Kết luận: Tổng 3/10 điểm: Chồng tuổi Ất Hợi (1995) và Vợ tuổi Bính Tý (1996) sinh con trai năm 2024 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Ất - Giáp: Bình Hợi - Thìn: Bình Hỏa - Hỏa: Bình Khôn - Chấn: Họa hại Thổ - Mộc: Tương khắc 3
Mẹ Bính - Giáp: Bình Tý - Thìn: Tam hợp Thủy - Hỏa: Tương khắc Khôn - Chấn: Họa hại Thổ - Mộc: Tương khắc 3

Kết luận: Tổng 3/10 điểm: Chồng tuổi Ất Hợi (1995) và Vợ tuổi Bính Tý (1996) sinh con gái năm 2024 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Ất Hợi (1995) và Vợ Bính Tý (1996) sinh con năm 2025 (Ất Tị)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Ất - Ất: Bình Hợi - Tị: Lục xung Hỏa - Hỏa: Bình Khôn - Khôn: Phục vị Thổ - Thổ: Bình 5
Mẹ Bính - Ất: Bình Tý - Tị: Tứ tuyệt Thủy - Hỏa: Tương khắc Khôn - Khôn: Phục vị Thổ - Thổ: Bình 4

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Ất Hợi (1995) và Vợ tuổi Bính Tý (1996) sinh con trai năm 2025 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Ất - Ất: Bình Hợi - Tị: Lục xung Hỏa - Hỏa: Bình Khôn - Tốn: Ngũ quỷ Thổ - Mộc: Tương khắc 2
Mẹ Bính - Ất: Bình Tý - Tị: Tứ tuyệt Thủy - Hỏa: Tương khắc Khôn - Tốn: Ngũ quỷ Thổ - Mộc: Tương khắc 1

Kết luận: Tổng 2/10 điểm: Chồng tuổi Ất Hợi (1995) và Vợ tuổi Bính Tý (1996) sinh con gái năm 2025 là rất không hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Ất Hợi (1995) và Vợ Bính Tý (1996) sinh con năm 2026 (Bính Ngọ)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Ất - Bính: Bình Hợi - Ngọ: Tứ tuyệt Hỏa - Thủy: Tương khắc Khôn - Khảm: Tuyệt mạng Thổ - Thủy: Tương khắc 1
Mẹ Bính - Bính: Bình Tý - Ngọ: Lục xung Thủy - Thủy: Bình Khôn - Khảm: Tuyệt mạng Thổ - Thủy: Tương khắc 2

Kết luận: Tổng 2/10 điểm: Chồng tuổi Ất Hợi (1995) và Vợ tuổi Bính Tý (1996) sinh con trai năm 2026 là rất không hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Ất - Bính: Bình Hợi - Ngọ: Tứ tuyệt Hỏa - Thủy: Tương khắc Khôn - Khôn: Phục vị Thổ - Thổ: Bình 4
Mẹ Bính - Bính: Bình Tý - Ngọ: Lục xung Thủy - Thủy: Bình Khôn - Khôn: Phục vị Thổ - Thổ: Bình 5

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Ất Hợi (1995) và Vợ tuổi Bính Tý (1996) sinh con gái năm 2026 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Ất Hợi (1995) và Vợ Bính Tý (1996) sinh con năm 2027 (Đinh Mùi)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Ất - Đinh: Bình Hợi - Mùi: Tam hợp Hỏa - Thủy: Tương khắc Khôn - Ly: Lục sát Thổ - Hỏa: Tương Sinh 5
Mẹ Bính - Đinh: Bình Tý - Mùi: Lục hại Thủy - Thủy: Bình Khôn - Ly: Lục sát Thổ - Hỏa: Tương Sinh 4

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Ất Hợi (1995) và Vợ tuổi Bính Tý (1996) sinh con trai năm 2027 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Ất - Đinh: Bình Hợi - Mùi: Tam hợp Hỏa - Thủy: Tương khắc Khôn - Càn: Diên niên Thổ - Kim: Tương Sinh 7
Mẹ Bính - Đinh: Bình Tý - Mùi: Lục hại Thủy - Thủy: Bình Khôn - Càn: Diên niên Thổ - Kim: Tương Sinh 6

Kết luận: Tổng 7/10 điểm: Chồng tuổi Ất Hợi (1995) và Vợ tuổi Bính Tý (1996) sinh con gái năm 2027 là rất hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Ất Hợi (1995) và Vợ Bính Tý (1996) sinh con năm 2028 (Mậu Thân)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Ất - Mậu: Bình Hợi - Thân: Lục hại Hỏa - Thổ: Tương Sinh Khôn - Cấn: Sinh khí Thổ - Thổ: Bình 6
Mẹ Bính - Mậu: Bình Tý - Thân: Tam hợp Thủy - Thổ: Tương khắc Khôn - Cấn: Sinh khí Thổ - Thổ: Bình 6

Kết luận: Tổng 6/10 điểm: Chồng tuổi Ất Hợi (1995) và Vợ tuổi Bính Tý (1996) sinh con trai năm 2028 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Ất - Mậu: Bình Hợi - Thân: Lục hại Hỏa - Thổ: Tương Sinh Khôn - Đoài: Thiên y Thổ - Kim: Tương Sinh 7
Mẹ Bính - Mậu: Bình Tý - Thân: Tam hợp Thủy - Thổ: Tương khắc Khôn - Đoài: Thiên y Thổ - Kim: Tương Sinh 7

Kết luận: Tổng 7/10 điểm: Chồng tuổi Ất Hợi (1995) và Vợ tuổi Bính Tý (1996) sinh con gái năm 2028 là rất hợp tuổi với cha mẹ.

Xem thêm

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại