Chồng Bính Tý (1996) và vợ Đinh Sửu (1997) sinh con năm 2024 có hợp không ?

Việc Xem tuổi sinh con hợp với niên mệnh, bản mệnh của cha mẹ là một bước kê đệm mang đến nhiều điều thành công, thuận lợi cho cuộc đời của con sau này. Bởi vậy các bậc làm cha làm mẹ thường rất đắn đo trong việc chọn năm sinh con, gửi gắm biết bao mong muốn về một tương lai tốt đẹp cho con.

Bên dưới là công cụ xem tuổi sinh con - lựa chọn năm sinh con hợp với vận mệnh của cha mẹ, hợp với phong thủy. Nếu bạn đang phân vân trong việc lựa chọn năm sinh bé, xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin để có thể tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác nhất.

Nhập ngày sinh dương lịch tuổi vợ và chồng để xem

Đổi ngày sinh âm lịch sang dương lịch

Tuổi chồng
Tuổi vợ
XEM KẾT QUẢ

KẾT QUẢ

+ Chồng Bính Tý (1996) và Vợ Đinh Sửu (1997) sinh con năm 2024 (Giáp Thìn)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Bính - Giáp: Bình Tý - Thìn: Tam hợp Thủy - Hỏa: Tương khắc Tốn - Chấn: Diên niên Mộc - Mộc: Bình 6
Mẹ Đinh - Giáp: Bình Sửu - Thìn: Lục phá Thủy - Hỏa: Tương khắc Chấn - Chấn: Phục vị Mộc - Mộc: Bình 4

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Bính Tý (1996) và Vợ tuổi Đinh Sửu (1997) sinh con trai năm 2024 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Bính - Giáp: Bình Tý - Thìn: Tam hợp Thủy - Hỏa: Tương khắc Tốn - Chấn: Diên niên Mộc - Mộc: Bình 6
Mẹ Đinh - Giáp: Bình Sửu - Thìn: Lục phá Thủy - Hỏa: Tương khắc Chấn - Chấn: Phục vị Mộc - Mộc: Bình 4

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Bính Tý (1996) và Vợ tuổi Đinh Sửu (1997) sinh con gái năm 2024 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Bính Tý (1996) và Vợ Đinh Sửu (1997) sinh con năm 2025 (Ất Tị)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Bính - Ất: Bình Tý - Tị: Tứ tuyệt Thủy - Hỏa: Tương khắc Tốn - Khôn: Ngũ quỷ Mộc - Thổ: Tương khắc 1
Mẹ Đinh - Ất: Bình Sửu - Tị: Tam hợp Thủy - Hỏa: Tương khắc Chấn - Khôn: Họa hại Mộc - Thổ: Tương khắc 3

Kết luận: Tổng 2/10 điểm: Chồng tuổi Bính Tý (1996) và Vợ tuổi Đinh Sửu (1997) sinh con trai năm 2025 là rất không hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Bính - Ất: Bình Tý - Tị: Tứ tuyệt Thủy - Hỏa: Tương khắc Tốn - Tốn: Phục vị Mộc - Mộc: Bình 4
Mẹ Đinh - Ất: Bình Sửu - Tị: Tam hợp Thủy - Hỏa: Tương khắc Chấn - Tốn: Diên niên Mộc - Mộc: Bình 6

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Bính Tý (1996) và Vợ tuổi Đinh Sửu (1997) sinh con gái năm 2025 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Bính Tý (1996) và Vợ Đinh Sửu (1997) sinh con năm 2026 (Bính Ngọ)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Bính - Bính: Bình Tý - Ngọ: Lục xung Thủy - Thủy: Bình Tốn - Khảm: Sinh khí Mộc - Thủy: Tương sinh 6
Mẹ Đinh - Bính: Bình Sửu - Ngọ: Lục hại Thủy - Thủy: Bình Chấn - Khảm: Thiên y Mộc - Thủy: Tương sinh 6

Kết luận: Tổng 6/10 điểm: Chồng tuổi Bính Tý (1996) và Vợ tuổi Đinh Sửu (1997) sinh con trai năm 2026 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Bính - Bính: Bình Tý - Ngọ: Lục xung Thủy - Thủy: Bình Tốn - Khôn: Ngũ quỷ Mộc - Thổ: Tương khắc 2
Mẹ Đinh - Bính: Bình Sửu - Ngọ: Lục hại Thủy - Thủy: Bình Chấn - Khôn: Họa hại Mộc - Thổ: Tương khắc 2

Kết luận: Tổng 2/10 điểm: Chồng tuổi Bính Tý (1996) và Vợ tuổi Đinh Sửu (1997) sinh con gái năm 2026 là rất không hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Bính Tý (1996) và Vợ Đinh Sửu (1997) sinh con năm 2027 (Đinh Mùi)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Bính - Đinh: Bình Tý - Mùi: Lục hại Thủy - Thủy: Bình Tốn - Ly: Thiên y Mộc - Hỏa: Tương sinh 6
Mẹ Đinh - Đinh: Bình Sửu - Mùi: Lục xung Thủy - Thủy: Bình Chấn - Ly: Sinh khí Mộc - Hỏa: Tương sinh 6

Kết luận: Tổng 6/10 điểm: Chồng tuổi Bính Tý (1996) và Vợ tuổi Đinh Sửu (1997) sinh con trai năm 2027 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Bính - Đinh: Bình Tý - Mùi: Lục hại Thủy - Thủy: Bình Tốn - Càn: Họa hại Mộc - Kim: Tương khắc 2
Mẹ Đinh - Đinh: Bình Sửu - Mùi: Lục xung Thủy - Thủy: Bình Chấn - Càn: Ngũ quỷ Mộc - Kim: Tương khắc 2

Kết luận: Tổng 2/10 điểm: Chồng tuổi Bính Tý (1996) và Vợ tuổi Đinh Sửu (1997) sinh con gái năm 2027 là rất không hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Bính Tý (1996) và Vợ Đinh Sửu (1997) sinh con năm 2028 (Mậu Thân)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Bính - Mậu: Bình Tý - Thân: Tam hợp Thủy - Thổ: Tương khắc Tốn - Cấn: Tuyệt mạng Mộc - Thổ: Tương khắc 3
Mẹ Đinh - Mậu: Bình Sửu - Thân: Bình Thủy - Thổ: Tương khắc Chấn - Cấn: Lục sát Mộc - Thổ: Tương khắc 2

Kết luận: Tổng 3/10 điểm: Chồng tuổi Bính Tý (1996) và Vợ tuổi Đinh Sửu (1997) sinh con trai năm 2028 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Bính - Mậu: Bình Tý - Thân: Tam hợp Thủy - Thổ: Tương khắc Tốn - Đoài: Lục sát Mộc - Kim: Tương khắc 3
Mẹ Đinh - Mậu: Bình Sửu - Thân: Bình Thủy - Thổ: Tương khắc Chấn - Đoài: Tuyệt mạng Mộc - Kim: Tương khắc 2

Kết luận: Tổng 3/10 điểm: Chồng tuổi Bính Tý (1996) và Vợ tuổi Đinh Sửu (1997) sinh con gái năm 2028 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Bính Tý (1996) và Vợ Đinh Sửu (1997) sinh con năm 2029 (Kỷ Dậu)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Bính - Kỷ: Bình Tý - Dậu: Lục phá Thủy - Thổ: Tương khắc Tốn - Đoài: Lục sát Mộc - Kim: Tương khắc 1
Mẹ Đinh - Kỷ: Bình Sửu - Dậu: Tam hợp Thủy - Thổ: Tương khắc Chấn - Đoài: Tuyệt mạng Mộc - Kim: Tương khắc 3

Kết luận: Tổng 2/10 điểm: Chồng tuổi Bính Tý (1996) và Vợ tuổi Đinh Sửu (1997) sinh con trai năm 2029 là rất không hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Bính - Kỷ: Bình Tý - Dậu: Lục phá Thủy - Thổ: Tương khắc Tốn - Cấn: Tuyệt mạng Mộc - Thổ: Tương khắc 1
Mẹ Đinh - Kỷ: Bình Sửu - Dậu: Tam hợp Thủy - Thổ: Tương khắc Chấn - Cấn: Lục sát Mộc - Thổ: Tương khắc 3

Kết luận: Tổng 2/10 điểm: Chồng tuổi Bính Tý (1996) và Vợ tuổi Đinh Sửu (1997) sinh con gái năm 2029 là rất không hợp tuổi với cha mẹ.

Xem thêm

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại