Chồng Mậu Dần (1998) và vợ Kỷ Mão (1999) sinh con năm 2023 có hợp không ?

Việc Xem tuổi sinh con hợp với niên mệnh, bản mệnh của cha mẹ là một bước kê đệm mang đến nhiều điều thành công, thuận lợi cho cuộc đời của con sau này. Bởi vậy các bậc làm cha làm mẹ thường rất đắn đo trong việc chọn năm sinh con, gửi gắm biết bao mong muốn về một tương lai tốt đẹp cho con.

Bên dưới là công cụ xem tuổi sinh con - lựa chọn năm sinh con hợp với vận mệnh của cha mẹ, hợp với phong thủy. Nếu bạn đang phân vân trong việc lựa chọn năm sinh bé, xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin để có thể tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác nhất.

Nhập ngày sinh dương lịch tuổi vợ và chồng để xem

Đổi ngày sinh âm lịch sang dương lịch

Tuổi chồng
Tuổi vợ
XEM KẾT QUẢ

KẾT QUẢ

+ Chồng Mậu Dần (1998) và Vợ Kỷ Mão (1999) sinh con năm 2023 (Quý Mão)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Mậu - Quý: Tương hợp Dần - Mão: Bình Thổ - Kim: Tương Sinh Khôn - Tốn: Ngũ quỷ Thổ - Mộc: Tương khắc 5
Mẹ Kỷ - Quý: Tương khắc Mão - Mão: Bình Thổ - Kim: Tương Sinh Khôn - Tốn: Ngũ quỷ Thổ - Mộc: Tương khắc 3

Kết luận: Tổng 4/10 điểm: Chồng tuổi Mậu Dần (1998) và Vợ tuổi Kỷ Mão (1999) sinh con trai năm 2023 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Mậu - Quý: Tương hợp Dần - Mão: Bình Thổ - Kim: Tương Sinh Khôn - Khôn: Phục vị Thổ - Thổ: Bình 8
Mẹ Kỷ - Quý: Tương khắc Mão - Mão: Bình Thổ - Kim: Tương Sinh Khôn - Khôn: Phục vị Thổ - Thổ: Bình 6

Kết luận: Tổng 7/10 điểm: Chồng tuổi Mậu Dần (1998) và Vợ tuổi Kỷ Mão (1999) sinh con gái năm 2023 là rất hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Mậu Dần (1998) và Vợ Kỷ Mão (1999) sinh con năm 2024 (Giáp Thìn)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Mậu - Giáp: Tương khắc Dần - Thìn: Bình Thổ - Hỏa: Tương Sinh Khôn - Chấn: Họa hại Thổ - Mộc: Tương khắc 3
Mẹ Kỷ - Giáp: Tương hợp Mão - Thìn: Lục hại Thổ - Hỏa: Tương Sinh Khôn - Chấn: Họa hại Thổ - Mộc: Tương khắc 4

Kết luận: Tổng 4/10 điểm: Chồng tuổi Mậu Dần (1998) và Vợ tuổi Kỷ Mão (1999) sinh con trai năm 2024 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Mậu - Giáp: Tương khắc Dần - Thìn: Bình Thổ - Hỏa: Tương Sinh Khôn - Chấn: Họa hại Thổ - Mộc: Tương khắc 3
Mẹ Kỷ - Giáp: Tương hợp Mão - Thìn: Lục hại Thổ - Hỏa: Tương Sinh Khôn - Chấn: Họa hại Thổ - Mộc: Tương khắc 4

Kết luận: Tổng 4/10 điểm: Chồng tuổi Mậu Dần (1998) và Vợ tuổi Kỷ Mão (1999) sinh con gái năm 2024 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Mậu Dần (1998) và Vợ Kỷ Mão (1999) sinh con năm 2025 (Ất Tị)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Mậu - Ất: Bình Dần - Tị: Lục hại Thổ - Hỏa: Tương Sinh Khôn - Khôn: Phục vị Thổ - Thổ: Bình 6
Mẹ Kỷ - Ất: Tương khắc Mão - Tị: Bình Thổ - Hỏa: Tương Sinh Khôn - Khôn: Phục vị Thổ - Thổ: Bình 6

Kết luận: Tổng 6/10 điểm: Chồng tuổi Mậu Dần (1998) và Vợ tuổi Kỷ Mão (1999) sinh con trai năm 2025 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Mậu - Ất: Bình Dần - Tị: Lục hại Thổ - Hỏa: Tương Sinh Khôn - Tốn: Ngũ quỷ Thổ - Mộc: Tương khắc 3
Mẹ Kỷ - Ất: Tương khắc Mão - Tị: Bình Thổ - Hỏa: Tương Sinh Khôn - Tốn: Ngũ quỷ Thổ - Mộc: Tương khắc 3

Kết luận: Tổng 3/10 điểm: Chồng tuổi Mậu Dần (1998) và Vợ tuổi Kỷ Mão (1999) sinh con gái năm 2025 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Mậu Dần (1998) và Vợ Kỷ Mão (1999) sinh con năm 2026 (Bính Ngọ)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Mậu - Bính: Bình Dần - Ngọ: Tam hợp Thổ - Thủy: Tương khắc Khôn - Khảm: Tuyệt mạng Thổ - Thủy: Tương khắc 3
Mẹ Kỷ - Bính: Bình Mão - Ngọ: Lục phá Thổ - Thủy: Tương khắc Khôn - Khảm: Tuyệt mạng Thổ - Thủy: Tương khắc 1

Kết luận: Tổng 2/10 điểm: Chồng tuổi Mậu Dần (1998) và Vợ tuổi Kỷ Mão (1999) sinh con trai năm 2026 là rất không hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Mậu - Bính: Bình Dần - Ngọ: Tam hợp Thổ - Thủy: Tương khắc Khôn - Khôn: Phục vị Thổ - Thổ: Bình 6
Mẹ Kỷ - Bính: Bình Mão - Ngọ: Lục phá Thổ - Thủy: Tương khắc Khôn - Khôn: Phục vị Thổ - Thổ: Bình 4

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Mậu Dần (1998) và Vợ tuổi Kỷ Mão (1999) sinh con gái năm 2026 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Mậu Dần (1998) và Vợ Kỷ Mão (1999) sinh con năm 2027 (Đinh Mùi)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Mậu - Đinh: Bình Dần - Mùi: Bình Thổ - Thủy: Tương khắc Khôn - Ly: Lục sát Thổ - Hỏa: Tương Sinh 4
Mẹ Kỷ - Đinh: Bình Mão - Mùi: Tam hợp Thổ - Thủy: Tương khắc Khôn - Ly: Lục sát Thổ - Hỏa: Tương Sinh 5

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Mậu Dần (1998) và Vợ tuổi Kỷ Mão (1999) sinh con trai năm 2027 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Mậu - Đinh: Bình Dần - Mùi: Bình Thổ - Thủy: Tương khắc Khôn - Càn: Diên niên Thổ - Kim: Tương Sinh 6
Mẹ Kỷ - Đinh: Bình Mão - Mùi: Tam hợp Thổ - Thủy: Tương khắc Khôn - Càn: Diên niên Thổ - Kim: Tương Sinh 7

Kết luận: Tổng 7/10 điểm: Chồng tuổi Mậu Dần (1998) và Vợ tuổi Kỷ Mão (1999) sinh con gái năm 2027 là rất hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Mậu Dần (1998) và Vợ Kỷ Mão (1999) sinh con năm 2028 (Mậu Thân)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Mậu - Mậu: Bình Dần - Thân: Lục xung Thổ - Thổ: Bình Khôn - Cấn: Sinh khí Thổ - Thổ: Bình 5
Mẹ Kỷ - Mậu: Bình Mão - Thân: Tứ tuyệt Thổ - Thổ: Bình Khôn - Cấn: Sinh khí Thổ - Thổ: Bình 5

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Mậu Dần (1998) và Vợ tuổi Kỷ Mão (1999) sinh con trai năm 2028 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Mậu - Mậu: Bình Dần - Thân: Lục xung Thổ - Thổ: Bình Khôn - Đoài: Thiên y Thổ - Kim: Tương Sinh 6
Mẹ Kỷ - Mậu: Bình Mão - Thân: Tứ tuyệt Thổ - Thổ: Bình Khôn - Đoài: Thiên y Thổ - Kim: Tương Sinh 6

Kết luận: Tổng 6/10 điểm: Chồng tuổi Mậu Dần (1998) và Vợ tuổi Kỷ Mão (1999) sinh con gái năm 2028 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Xem thêm

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại