Chồng Quý Dậu (1993) và vợ Ất Hợi (1995) sinh con năm 2024 có hợp không ?

Việc Xem tuổi sinh con hợp với niên mệnh, bản mệnh của cha mẹ là một bước kê đệm mang đến nhiều điều thành công, thuận lợi cho cuộc đời của con sau này. Bởi vậy các bậc làm cha làm mẹ thường rất đắn đo trong việc chọn năm sinh con, gửi gắm biết bao mong muốn về một tương lai tốt đẹp cho con.

Bên dưới là công cụ xem tuổi sinh con - lựa chọn năm sinh con hợp với vận mệnh của cha mẹ, hợp với phong thủy. Nếu bạn đang phân vân trong việc lựa chọn năm sinh bé, xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin để có thể tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác nhất.

Nhập ngày sinh dương lịch tuổi vợ và chồng để xem

Đổi ngày sinh âm lịch sang dương lịch

Tuổi chồng
Tuổi vợ
XEM KẾT QUẢ

KẾT QUẢ

+ Chồng Quý Dậu (1993) và Vợ Ất Hợi (1995) sinh con năm 2024 (Giáp Thìn)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Giáp: Bình Dậu - Thìn: Lục hợp Kim - Hỏa: Tương khắc Đoài - Chấn: Tuyệt mạng Kim - Mộc: Tương khắc 3
Mẹ Ất - Giáp: Bình Hợi - Thìn: Bình Hỏa - Hỏa: Bình Khảm - Chấn: Thiên y Thủy - Mộc: Tương sinh 7

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu (1993) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con trai năm 2024 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Giáp: Bình Dậu - Thìn: Lục hợp Kim - Hỏa: Tương khắc Đoài - Chấn: Tuyệt mạng Kim - Mộc: Tương khắc 3
Mẹ Ất - Giáp: Bình Hợi - Thìn: Bình Hỏa - Hỏa: Bình Khảm - Chấn: Thiên y Thủy - Mộc: Tương sinh 7

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu (1993) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con gái năm 2024 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Quý Dậu (1993) và Vợ Ất Hợi (1995) sinh con năm 2025 (Ất Tị)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Ất: Bình Dậu - Tị: Tam hợp Kim - Hỏa: Tương khắc Đoài - Khôn: Thiên y Kim - Thổ: Tương sinh 7
Mẹ Ất - Ất: Bình Hợi - Tị: Lục xung Hỏa - Hỏa: Bình Khảm - Khôn: Tuyệt mạng Thủy - Thổ: Tương khắc 2

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu (1993) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con trai năm 2025 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Ất: Bình Dậu - Tị: Tam hợp Kim - Hỏa: Tương khắc Đoài - Tốn: Lục sát Kim - Mộc: Tương khắc 3
Mẹ Ất - Ất: Bình Hợi - Tị: Lục xung Hỏa - Hỏa: Bình Khảm - Tốn: Sinh khí Thủy - Mộc: Tương sinh 6

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu (1993) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con gái năm 2025 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Quý Dậu (1993) và Vợ Ất Hợi (1995) sinh con năm 2026 (Bính Ngọ)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Bính: Bình Dậu - Ngọ: Bình Kim - Thủy: Tương sinh Đoài - Khảm: Họa hại Kim - Thủy: Tương sinh 6
Mẹ Ất - Bính: Bình Hợi - Ngọ: Tứ tuyệt Hỏa - Thủy: Tương khắc Khảm - Khảm: Phục vị Thủy - Thủy: Bình 4

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu (1993) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con trai năm 2026 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Bính: Bình Dậu - Ngọ: Bình Kim - Thủy: Tương sinh Đoài - Khôn: Thiên y Kim - Thổ: Tương sinh 8
Mẹ Ất - Bính: Bình Hợi - Ngọ: Tứ tuyệt Hỏa - Thủy: Tương khắc Khảm - Khôn: Tuyệt mạng Thủy - Thổ: Tương khắc 1

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu (1993) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con gái năm 2026 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Quý Dậu (1993) và Vợ Ất Hợi (1995) sinh con năm 2027 (Đinh Mùi)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Đinh: Tương khắc Dậu - Mùi: Bình Kim - Thủy: Tương sinh Đoài - Ly: Ngũ quỷ Kim - Hỏa: Tương khắc 3
Mẹ Ất - Đinh: Bình Hợi - Mùi: Tam hợp Hỏa - Thủy: Tương khắc Khảm - Ly: Diên niên Thủy - Hỏa: Tương khắc 5

Kết luận: Tổng 4/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu (1993) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con trai năm 2027 là tương đối không hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Đinh: Tương khắc Dậu - Mùi: Bình Kim - Thủy: Tương sinh Đoài - Càn: Sinh khí Kim - Kim: Bình 6
Mẹ Ất - Đinh: Bình Hợi - Mùi: Tam hợp Hỏa - Thủy: Tương khắc Khảm - Càn: Lục sát Thủy - Kim: Tương sinh 5

Kết luận: Tổng 6/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu (1993) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con gái năm 2027 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Quý Dậu (1993) và Vợ Ất Hợi (1995) sinh con năm 2028 (Mậu Thân)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Mậu: Tương hợp Dậu - Thân: Bình Kim - Thổ: Tương sinh Đoài - Cấn: Diên niên Kim - Thổ: Tương sinh 9
Mẹ Ất - Mậu: Bình Hợi - Thân: Lục hại Hỏa - Thổ: Tương sinh Khảm - Cấn: Ngũ quỷ Thủy - Thổ: Tương khắc 3

Kết luận: Tổng 6/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu (1993) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con trai năm 2028 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Mậu: Tương hợp Dậu - Thân: Bình Kim - Thổ: Tương sinh Đoài - Đoài: Phục vị Kim - Kim: Bình 8
Mẹ Ất - Mậu: Bình Hợi - Thân: Lục hại Hỏa - Thổ: Tương sinh Khảm - Đoài: Họa hại Thủy - Kim: Tương sinh 5

Kết luận: Tổng 7/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu (1993) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con gái năm 2028 là rất hợp tuổi với cha mẹ.

+ Chồng Quý Dậu (1993) và Vợ Ất Hợi (1995) sinh con năm 2029 (Kỷ Dậu)

Con trai
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Kỷ: Tương khắc Dậu - Dậu: Tam hình Kim - Thổ: Tương sinh Đoài - Đoài: Phục vị Kim - Kim: Bình 5
Mẹ Ất - Kỷ: Tương khắc Hợi - Dậu: Bình Hỏa - Thổ: Tương sinh Khảm - Đoài: Họa hại Thủy - Kim: Tương sinh 5

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu (1993) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con trai năm 2029 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Con gái
Cha - Mẹ Thiên can Địa chi Ngũ hành Cung phi Niên mệnh Điểm
Cha Quý - Kỷ: Tương khắc Dậu - Dậu: Tam hình Kim - Thổ: Tương sinh Đoài - Cấn: Diên niên Kim - Thổ: Tương sinh 6
Mẹ Ất - Kỷ: Tương khắc Hợi - Dậu: Bình Hỏa - Thổ: Tương sinh Khảm - Cấn: Ngũ quỷ Thủy - Thổ: Tương khắc 3

Kết luận: Tổng 5/10 điểm: Chồng tuổi Quý Dậu (1993) và Vợ tuổi Ất Hợi (1995) sinh con gái năm 2029 là tương đối hợp tuổi với cha mẹ.

Xem thêm

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại